Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Taylor Hobson je firma koja proizvodi ultrapreciznu kontaktnu opremu za kontaktno i beskontaktno ispitivanje karakteristika površina i oblika.
Da bi ostao tržišni lider u svom segmentu Taylor-Hobson značajno investira u istraživanje i razvoj i ima veliki protfolio intelektualne svojine kako u vidu patenata, tako i u vidu znanja koje je ugrađeno u njihove proizvode. Proizvodi Taylor-Hobson-a su široko korišćeni u razvoju i izradi tehnologija sledeće generacije, naročito na polju tehnologija u energetici, proizvodnji poluprovodnika, precizne optike.
Od malih prenosnih uređaja za merenje hrapavosti do visokotehnološke metrološke opreme, Taylor-Hobson može da ponudi rešenje za svaki industrijski zahtev.

Oprema za dovođenje u saosnost i nivo

Autokolimatori

Taylor Hobsonovi autokolimatori se isporučuju sa velikim brojem opcija, uređaji mogu biti digitalni ili vizuelni sa ručnim ili softverskim prikupljanjem podataka. Mogu se meriti parametri poput ugla, pravosti, pravougaonosti, paralelnosti...

Elektronski merači položaja i klinometri

Talor Hobsonovi uređaji za merenje položaja i kljinometri su pogodni za veliki broj priimena. Ovi uređaji mogu da mere sa velikom preciznošću ravnost, ugao, pravost.

Mikro teleskopi za dovođenje u saosnost

Popularna porodica uređaja koja se koristi u pomorstvu, vazduhoplovstvu i mnogim drugim, obezbeđuje saosnost sa mikronskom preciznošću. Ovi sistemi su robusni, pouzdani i prenosni.