Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Integrisani sistemi

Waygate Technologies proizvodi i pruža podršku za stacionarne rentgenske ispitne sisteme. Naši rentgenski i CT sistemi donose kontrolu u proizvodne pogone. Stoga ih možete integrisati u proces proizvodnje štedeći novac i vreme, istovremeno smanjujući greške. Nudimo najširi spektar sistema za radioskopiju i kompjuterizovanu tomografiju koja mogu da odgovore na svaki ispitni izazov. Sistemi za 2D i 3D radiografiju pružaju brzinu, preciznost i pouzdanost ispitivanja industrijskim korisnicima.

Brošura
Phoenix x|cube

Svestrani rentgenski ispitni sistem za ispitivanje malih serija različitih ispitnih uzoraka.

VISTAPLUS V

Sistem za digitalno arhiviranje i poboljšanje slike

Brošura
Speed|scan CT 64

Sistem za kompjuterizovanu tomografiju za kontrolu procesa proizvodnje..