Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

BACCO je zastupnik svetskih proizvođača i inovatora na polju opreme za ispitivanje bez razaranja, procesne i merne opreme, opreme za termičku obradu i opreme za energetska postrojenja.

Korisnici naših proizvoda pripadaju svim granama industrije, saobraćaja, naučno'istraživačkim ustanovama.

Nudimo Vam vrhunski kvalitet proizvoda i potpunu pouzdanost pri rešavanju svih zadataka koji se postavljaju pred Vas.

PIB:101994957

Matični broj: 07462816

Šifra delatnosti: 4669

Adresa: Balkanska 35-39

Vlasnik: Branislav Cvetković

Zakonski zastupnik:
Branislav Dević – direktor

Tekući račun:
355000000103085423
265-1100310003787-37

Kontakt osoba:
Branislav Cvetković
Branislav Dević