Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od svog osnivanja 1971, MR® Chemie je firma koja je poznata kao ekspertski proizvođač i snabdevač ispitnih hemikalija, opreme i pomoćnog materijala za ispitivanja pentrantima i magnetnim česticama kao i specijalnih proizvoda. MR® Chemie nudi kompletne ispitne linije za penetrantska i magnetska ispitivanja kao i opremu poput magnetnih jarmova, UV lampi, referentnih test blokova, merača jačine magnetnog polja, merača jačine UV i belog svetla i ostalu opremu.

Penetranti

MR Chemie je jedan od vodećih nemačkih proizvođača opreme za penetrantska ispitivanja. Ovom vrstom ispitivanja, možete brzo da otkrijete površinske greške na metalima, nekim plastičnim materijalima i keramici, staklu, itd. Ovaj postupak kontrole se vrši na zavarenim spojevima, odlivcima, brodogradnji, automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, rezervoarima, sudovima pd pritiskom, itd. Ispitivanje tečnim penetrantima se može vršiti pod belim i/Ili UV svetlom. Penetrantski sistem za ispitivanje se sastoji od: penetranta, razvijača i čistača.

Crveni / Fluorescentni /
Crveni i fluorescentni /
Eco-Line penetranti