Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od svog osnivanja 1971, MR® Chemie je firma koja je poznata kao ekspertski proizvođač i snabdevač ispitnih hemikalija, opreme i pomoćnog materijala za ispitivanja pentrantima i magnetnim česticama kao i specijalnih proizvoda. MR® Chemie nudi kompletne ispitne linije za penetrantska i magnetska ispitivanja kao i opremu poput magnetnih jarmova, UV lampi, referentnih test blokova, merača jačine magnetnog polja, merača jačine UV i belog svetla i ostalu opremu.

Magnetne čestice

Ispitivanje magnetnim česticama je pogodno za detektovanje diskontinuiteta (npr. prskotina) na površini (ili u njenoj blizini) feromagnetnih materijala. Ispitivani materijal se magnetiše sredstvima poput magnetnih jarmova. U tom slučaju namagentisanje se vrši između polova jarma. Magnetizacija se može vršiti i na ispitnim stolovima, tako da ceo ispitivani deo bude namagnetisan. Sredstva za detekciju mogu biti: suspenzije obojenih (uključujući i crne) ili fluorescentnih čestica u nosećoj tečnosti (voda ili ulje) ili suvi prahovi. Fluorescentna sredstva obično daju najveću osetljivost.

Aditivi