Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Mali sistemi
Brošura
Krautkramer laboratorijski rezervoar

Laboratorijski rezervoar - GE Krautkramer Lab Tank je fleksibilni višenamenski rezervoar za ultrazvučno ispitivanje potapajućom tehnikom, projektovan za laboratorije koje zahtevaju visok nivo kvaliteta ispitivanja bez razaranja. Sa konfiguracijom do 5 osa, GE Krautkramer Lab Tank omogućuje ispitivanje ravnih i okruglih delova. Valjaci i obrtno postolje služe za nošenje i pomeranje delova, a takođe je moguća rotacija oko Z ose. sigurnosne ograde i svetlosna barijera obezbeđuju bezbednost rada. GE Krautkramer Lab Tank poseduje CE znak, EMC sertifikat i zadovoljava standard SEP1927 za određivanje makroskopskog stepena čistoće valjanih/kovanih čeličnih šipki. Laboratorijski rezervoar je dostupan u dve dimenzije: Lab 750 sa ispitnom zapreminom dimenzije 750x500x350 mm, kao i manja verzija dimenzija 500x500x300 mm. Višekanalni konvencionalni ultrazvučni defektoskop GE USIP40 obezbeđuje sistemu najbolji kvalitet ispitivanja u svojoj klasi.

Brošura
GE Krautkramer industrijski rezervoar

Industrijski rezervoar - GE Krautkramer Industrial Tank je fleksibilni višenamenski rezervoar, projektovan za proizvodnju gde se zahtev za visokim kvalitetom ispitivanja kombinuje sa robusnošću i velikom ispitnom zapreminom. Sa konfiguracijom do 5 osa, GE Krautkramer Industrial Tank omogućuje NDT ekpertizu mnogih industrijskih komponenti napravljenih od različitih materijala. Sigurnosne ograde i svetlosna barijera obezbeđuju bezbednost rada. GE Krautkramer Industrial Tank poseduje CE znak, EMC sertifikat i zadovoljava standard SEP1927 za određivanje makroskopskog stepena čistoće valjanih/kovanih čeličnih šipki Rezervoari su dostupni u nekoliko veličina: od 1000 × 380 × 380 mm do 4000 × 2350 × 550 mm. Višekanalni konvencionalni ultrazvučni defektoskop GE USIP40 obezbeđuje sistemu najbolji kvalitet ispitivanja u svojoj klasi, ali je moguća i Phased Array tehnika sa modularnom GE UTxx Phased Array elektronikom.

Brošura
GE Krautkramer robotizovani rezervoar

Robotizovani rezervoar - GE Krautkramer robotic tank je visoko fleksibilan i programabilan i u stanju je da pokrije većinu industrijskih primena u smislu ultrazvučne kontrole. Konstruisan je tako da obezbeđuje kretanje sondi iznad ispitivane površine ili da obezbeđuje kretanje ispitivanog dela ispred fiksne sonde. Dimenzije rezervoara se kreću od 750x500x350 do 4000x1000x1000 i mogu se kombinovati sa obrtnim postoljima i valjcima.. GE Krautkramer rezervoar se može napraviti za konvencionalnu ultrazvučnu defektoskopiju sa GE defektoskopomUSIP40 ili za Phased Array defektoskopiju sa modularnom elektronikom GE Utxx. Na taj način se mogu ispuniti svi zahtevi za ultrazvučno ispitivanje u jednostavnoj kombinaciji mehanike i UT elektonike.

CHAT – Kompaktni sistem za ispitivanje šupljih osovina

CHAT je najkompaktnije prenosno automatsko rešenje koje se može naći na tržištu, za ultrazvučno ispitivanje šupljih železničkih osovina. Uređaj je namenjen za korišćenje i u proizvodnji i u održavanju. CHAT sistem obezbeđuje značajan rast produktivnosti u poređenju sa ručnim ispitivanjem šupljih osovina i omogućuje ispitivanja prečnika u opsegu od 30 do 90 milimetara (uz toleranciju nominalnog prečnika od ±0.5 mm). Softver visokog nivoa uređaja CHAT, koji je jednostavan za korišćenje od strane operatera, obezbeđuje snimanje A-scan podataka, C-scan prikaza (odvojeno ili zajedno sa TOF korekcijom). Sa dve motorizovane ose skeniranja CHAT nudi tipično vreme ispitivanja od 12 do 15 minuta za celu osovinu. Arhitektura uređaja koji se sastoji od elektronike i mehanike smeštenih u lagana plastična kolica, omogućuje brza i pouzdana ispitivanja šupljih osovina sa jednim operaterom kao i zaštitu od električnog udara prilikom rada u podzemnim železnicama gde postoje šine pod naponom.