Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od 1948. godine ime FOERSTER je bilo sinonim za kvalitet i preciznost. Institut Dr. Foerster razvija i proizvodi opremu i sisteme za ispitivanje metalnih materijala bez razaranja, detekciju metala i ispitivanje magnetnih osobina materijala. Institut Dr. Foerster je tehnološki lider i kompetentni partner koji obezbeđuje rešenja korisnicima njegove opreme. Proizvodni program obuhvata opremu za ispitivanje poluproizvoda, komponenti, opremu za ispitivanje materijala i magnetnih svojstava.

Oprema za ispitivanje poluproizvoda

CIRCOFLUX

Sistem za ispitivanje feromagnetnih šipki na prisustvo površinskih grešaka.
Visokoprecizni uređaj koji menja ispitivanje magnetnim česticama i vizuelna ispitivanja.

CIRCOGRAPH

Sistem za ispitivanje po metodu vrtložnih struja koji garantuje maksimalnu ispitnu osetljivost na longitudinalne defekte. Pogodan za žice, Cu cevi, ravni i profilisani materijal.

CIRCOSON

EMAT sistem za ultraprecizno merenje debljine zida feromagnetnih bešavnih cevi u skladu sa međunarodnim standardima.

DEFECTOMAT

Sistemi za automatsko i pouzdano detektovanje grešaka na površini metalnih poluproizvoda. Defekti se automatski mogu obeležiti, klasifikovati a nezadovoljavajući proizvodi odbaciti.

DEFECTOVISION

Infracrveni sistem koji omogućuje ispitivanje površina toplo valjanih čeličnih šipki i cevi, različitih poprečnih preseka. IC tehnologija omogućuje ispitivanja koja su do sada smatrananemogućim.

MAGNATEST D-HZP

Magnetno-induktivni uređaj za potpuno automatsko ispitivanje osobina materijala.

ROTOMAT/TRANSOMAT

Visokoproduktivni sistemi velike osetljivosti i ponovljivosti za automatsko ispitivanje feromagnetnih cevi (šavnih i bešavnih) na prisustvo podužnih i poprečnih grešaka.