Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Od 1948. godine ime FOERSTER je bilo sinonim za kvalitet i preciznost. Institut Dr. Foerster razvija i proizvodi opremu i sisteme za ispitivanje metalnih materijala bez razaranja, detekciju metala i ispitivanje magnetnih osobina materijala. Institut Dr. Foerster je tehnološki lider i kompetentni partner koji obezbeđuje rešenja korisnicima njegove opreme. Proizvodni program obuhvata opremu za ispitivanje poluproizvoda, komponenti, opremu za ispitivanje materijala i magnetnih svojstava.

Oprema za ispitivanje komponenti

MAGNATEST

Familija prioizvoda za ispitivanje magnetnih i/ili električnih osobina metalnih materijala.

ROTO-PUSH

Sistem za automatizovano ispitivanje komponenti. Integrisan u proizvodne linije, služi za ispitivanje cilindričnih komponenti na prisustvo prskotina, sortiranje i razdvajanje komada.

ROTO-SCAN

Sistem za potpuno automatsko ispitivanje prstenova. Ispitne sonde skeniraju unutrašnje i spoljašnje konture, obezbeđujući 100% ispitivanje prstenova.

STATOGRAPH

Familija proizvoda za ispitivanje materijala na prisustvo površinskih prskotina, pomoću skenirajućih kalemova. Obezbeđuje visoku rezoluciju ispitivanja i detekciju najmanjih grešaka.

KOERZIMAT 1.097 HCJ

Sistem koji omogućuje precizno, automatsko i brzo merenje koercitivnosti Hcj. Aplikacije koje pokriva ovaj sistem uključuju kontrolu nivoa sinterovanja, veličine čestica tvrdih metala, kontrolu kvaliteta metalnog praha koji se koristi za proizvodnju magneta i tvrdih materijala, kontrolu kvaliteta termičke obrade i napnskog stanja u mekim magnetnim komponentama.

KOERZIMAT 1.097

Sistem koji omogućuje precizno, automatsko i brzo merenje magnetnog zasićenje specifičnog za masu σs i specifičnog za zapreminu js. Koristi se npr. za ispitivanje nivoa sinterovanja, određivanje nivoa volframa rastvorenog u kobaltu, kao i za određivanje sadržaja železa, kobalta i nikla u prahu/ tvrdom metalu.