Adresa:Balkanska 35-39
11000 Beograd
Tel&Fax:+381 11 2646 292
+381 11 2686 628
+381 11 2643 851
e-mail:bacco@eunet.rs

Waygate Technologies je svetski lider u proizvodnji opreme za ispitivanje bez razaranja. Proizvodni program obuhvata opremu za ultrazvučno ispitivanje, opremu za ispitivanje vrtložnim strujama, rentgensku opremu, industrijske filmove i hemikalije, opremu i softver za digitalnu radiografiju kao i opremu za endoskopska ispitivanja. Pored prenosnih uređaja, korisnicima su na raspolaganju i ispitne mašine. Waygate Technologies posebnu pažnju poklanja digitalnoj optimizaciji svojih uređaja koji korisnicima obezbeđuju vrhunski kvalitet, produktivnost i pouzdanost.

Fiberskopi

Ukoliko prilaz objektu ispitivanja nije prava linija, već zahteva savijanje ili skretanje, nudimo Vam flesibilne endoskope-fiberskope sa pokretnim vrhom sonde ( u dva ili četiri pravca). Gusto pakovana optička vlakna visoke prečnika 7 mikrona otkrivaju sve detalje na ispitivanom objektu. Naši fiberskopi su dostupni u različitim konfiguracijama da zadovolje zahteve velikog broja primena

Brošura

Artikulacioni fiberskopi

Robusni modeli visoke rezolucije sa različitim pravcima pogleda i prečnicima od 2,4 do 13.6 mm I dužinama do 2.7 m.

Brošura

Mini-Flex fiberskopi

Za aplikacije sa extremno uskim prilazom. Na raspolaganju su prečnici čak do 0.5 mm, sa pogledom napred ili sa strane.